Kurumsal

MASTAR ÜRETİM ŞARTLARI

 •  Kontrol Mastarları İstenilen Şartları Sağlıyor mu?Yaptırılan mastarlarda ölçüsel tutarlılık kontrol edeceğimiz üründe doğru kontrol,doğru ürün demektir.Bu nedenler mastardan ne beklendiği ve nasıl olması gerektiği çok net ortaya konulmalıdır. Bunun için sorulara mastarın cevap vermesi gerekir.1- Mastarın grup resmi üzerinde kontrol noktaları belirlenmiş mi ve kontrolünü yapacağı mamuldeki ölçülerle örtüşüyor mu?

  2- Çizilmiş detay resimler var mı?

  3- Referans oluşturan ve koordinat kontrolünü sağlayan pimlerin ve ölçüleri doğru mu?

  4- Mastarın imalat toleransları gerçek mi? Hatalı ürünü kabul edebilir mi? (ölçülendirilmiş mamulü mastar ile kontrolünü yapınca doğru olan mamulü mastar onaylamalı hatalı olan mamulü mastar ile kontrolünü yapınca doğru olan mamulü mastar onaylamalı hatalı olan mamulü reddetmelidir, hatta bu kontrol için mamul veya sıfırlama mastarı “Etalon” üretmeli ve mastarın yeterliliği kontrol edilmelidir.)

  5- Mamul mastarın referans pimlerine ve yüzeylerine oturtulup konumlandırılınca oynama oluyor mu? Aynı mamulün kontrolünde tekrar edilebilirlik değerleri uygun çıkıyor mu?

  6- Mastarın imalatçı firma tarafından hazırlanmış kontrol raporları veya kalibrasyon sertifikaları mevcut mu?

  7- Mastar, tüm operatörlerce kullanılabilir mi ve tezgâh bekleme sürelerinin azalması gerçekten sağlanıyor mu?

  Her şey tamam gibi gözükse de yinede bazı detaylarda atlama yapılmış olabilir. Mastarda ve kontrol metodunda belirsizlik olmamalıdır. Mamulün resmi ile mastar resmi beraberce teyit edilmelidir.

  Kontrol  Mastarı Kontrol Şartları:

  1-Mamul mastarın üzerine yerleştirilince tam oturup oturmadığı veya çarpma olup olmadığı kontrol edilmelidir.

  2-Referans ve kontrol pimlerinin ve düzlemlerinin sertliği kontrol edilmelidir, bu değerin 58-62 HRC civarında olması gerekir. Mastarın çalışan yüzeylerinin tümü sertleştirilmiş ve menevişlerinin yapılmış, diğer yüzeylerinin paslanmaya karşı kaplanmış olması gerekir.

  3-Mastarın üzerindeki montajlı parçaların sertleştirilmiş cıvatalarında tam sıkılıp sıkılmadığı kontrol edilmeli, pimlerin kalitesini bakılmalı, pimleşmiş parçalar sökülüp takıldığında ölçülerin değişip değişmediği incelenmelidir. Kesinlikle temas eden montaj yüzeylerinde kâğıt, jelâtin gibi yabancı cisimlerin olmadığına dikkat edilmelidir.

  4-Mastar üzerindeki burçların ve sabit pimlerin yerinde sıkılığı kontrol edilmelidir.

  5-Hareketli pimler burçlar içerisinde hareket ettirildiğinde, harekette tutukluk ve boşluk olmamalı, hareket aynı sıkılıkta olmalı hatta 360 derece çevrilebilmektedir. Pimin burç içindeki salını mastar toleransının dışına çıkmamalıdır. Bu neden sonunda ortaya çıkabilecek geometrik hatalar ölçülmelidir.

  Örneğin burç yerine sıkı çakıldığında silindirikliği veya konikliği bozulabilir, bu durum mastarın kalitesine ve ömrüne olumsuz etki eder. Çünkü boydan boya yerine noktasal temas yapan burç ve pimin çalışması sonucu aşınma ço0k çabuk gerçekleşir ve pimlerde laçkalaşma başlar.

  Mesela burç içinde 6 mikron pim üzerinde 4 mikron silindiriklik hatası olsun. Pim ve burçlar birbirine 12 mikron ölçü farkı ile geçecektir. Bu değerin 5 mikron olması gereklidir.

  6-Mastarın parçalarının monte edildiği alt plakanın düzlemselliğinin mastar üretim toleranslarının altında işlenmesi gerekir. Ölçü tekrarlanabilirliği ve konum rijitliği açısından bu şarttır.

  7-Mastarın üzerinde hareketli veya sabit komparatör saati var ise tekrarlanabilirlik kontrol edilmelidir.

  8-Birbirine benzer pimlerin karışmaması için önlem alınmalıdır.

  9-Mastar üretim toleransların mamulün toleranslarının max.%5’i civarında olmalıdır.

   

   

  Ufuk Kontrol Araçları’nın ürettiği mastarlar bu şartnameyi garanti eder.

  Saygılarımızla;

  Bahattin EMİR

image